Irrigation

Tajaajiloonni waldeeggaran ajajamuu kan danda'an maasiiwwan jiran waliin yoo taye duwwaadha.

Hoomishaaleen adeemsa yeroo keessa ida'aamaa deemu